O nás

Naša spoločnosť ponúka nasledovné služby:

-Stabilné hasiace zariadenia (SHZ):
– Vodné
– Penové
– Plynové
– Drenčerové
Ich dodávka, výroba, montáž, servis, poradenstvo
Projekty požiarnej ochrany
– Vypracovanie projektov požiarnej bezpečnosti stavieb, analýza požiarnej bezpečnosti technologických zariadení, poradenstvo
Vnútorné a vonkajšie rozvody požiarnej vody
-dodávka, montáž, servis
Protipožiarne nátery a požiarne prepážky, technologické celky potrubných systémov
-dodávka, montáž