Úvod

Hasmont s.r.o

Protipožiarne zariadenie je podstatnou súčasťou pracovísk, priemyselných hál, nákupných centier a iných objektov s hrozbou požiaru.
Spoločnosť Hasmont s.r.o ponúka komplexné služby požiarnej ochrany objektom novým, ako aj jestvujúcim, prípadne pri ich rekonštrukcií a modernizácií. Tím kvalifikovaných pracovníkov Vám poskytuje komplexný servis od vypracovania projektov a návrhov, ich spracovanie a samotnú realizáciu.
-Výroba
-Montáž
-Uvedenie do prevádzky
-Záručný a pozáručný servis so zachovaním prísnych požadovaných kvalitatívnych požiadaviek klienta a platnej legislatívy.

Fotogaléria

  • Hasiace zariadenia

    Naša spoločnosť ponúka stabilné hasiace zariadenia (SHZ): vodné, penové, plynové, drenčerové a ich dodávku, výrobu, montáž, servis, poradenstvo. Zistiť viac.

  • Požiarna ochrana

    Vypracujeme Vám projekty požiarnejbezpečnosti stavieb, analýzu požiarnej bezpečnosti technologických zariadení a ponúkneme poradenstvo. Zistiť viac.

  • Rozvody, nátery, prepážky

    Vnútorné a vonkajšie rozvody požiarnej vody, protipožiarne nátery a požiarne prepážky, technologické celky potrubných systémov. Zistiť viac.